Podporili sme

Darovanie krvi

Tím firmy REVID je pravidelným darcom krvy.

Sloboda zvierat

Tím firmy REVID pravidelne pomáha.